วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กระบวนการออกแบบ


เริ่มต้นจากsketchด้วยดินสอ


หลังจากนั้นเริ่มร่างตามแบบในโปรแกรม illustrator


วัดขนาดจากบบรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม


เก็บรายละเอียดต่างๆของงาน


รีทัชตัวอย่างเสมือนจริงแบบสามมิติ

Case Study


งานสอบปฏิบัติ